Informaţii tehnice

Utilizare, Întreţinere, Depozitare

Furtunurile au o durată limitată de viaţă, utilizatorul trebuie să sesizeze defecţiunea din timp, în special în cazul presiunilor ridicate şi/sau a materialelor periculoase.

Utilizarea şi întreţinerea generală a furtunurilor:

În timpul exploatării se va acorda atenţie utilizării corespunzătoare a furtunului, operându-se cu grijă. Se interzice tragerea furtunului pe suprafeţe ascuţite sau cu caracter abraziv, cu excepţia cazului în care au fost proiectate pentru această destinaţie. Se vor proteja capetele furtunului de la solicitări care depăşesc pe cele proiectate. Se va urmări ca presiunea de lucru să nu depăşească valoarea admisă, orice modificare de presiune se va face treptat, astfel încît furtunul să nu fie expus modificării de presiune sub formă de şoc. Se interzice înnodarea furtunului şi trecerea peste el cu un utilaj. La manipularea furtunurilor de dimensiuni mari, pe cât posibil, se recomandă un mijloc de transport pe roţi. Pentru sprijinirea furtunurilor grele, de dimensiuni mari- de ex. cele de absobţie-refulare-se recomandă sisteme de susţinere amplasate corespunzător sau stative.

Depozitare:

Un efect nociv asupra furtunurilor pe durata depoizitării o pot avea temperaturile extreme, umiditatea, ozonul, lumina soarelui, uleiurile, solvenţii, lichidele corozive şi aburul, gândacii, rozătoarele şi materialele radioactive.

Modul corespunzător de depozitare depinde în mare măsură de dimensiunile furtunului (diametru şi lungime) de cantitatea de depozitat şi de modul de ambalare. Nu se recomandă stivuirea furtunurilor astfel încât să nu se producă deformare de orice fel a furtunurilor sub greutatea proprie a celor de deasupra. Deoarece furtunurile diferă mult după dimensiuni, greutate şi lungime, nu putem oferi recomandări generale la punctul de faţă.

Temperatura ideală pentru depozitarea produselor din cauciuc este între 10-21°C, maximum 38°C. Sub 0°C unele produse din cauciuc devin rigide, înainte de punerea în funcţiune necesitând încălzire. Nu se recomandă depozitarea produselor din cauciuc în apropierea surselor de căldură, ex.radiatoare- nici în locuri cu umiditate ridicată sau joasă. Pentru a evita efectele concentraţiei ridicate de ozon, nu se recomandă depozitarea furtunurilor lângă instalaţii electrice care pot genera ozon, respectiv în locaţii geografice care sunt cunoscute după conţinutul ridicat de ozon. Furtunurile se vor proteja de razele directe sau reflectate ale soarelui, inclusiv de cele prin geam. Furtunurile neacoperite nu se vor depozita sub neon sau lampă cu mercur, deoarece acestea pot emite unde nocive asupra cauciucului.

Procedee generale de testare şi încercare a furtunurilor

Se efectuează încercări ale furtunurilor în intervale regulate pentru a verifica dacă acestea corespund încă funcţional. Se controlează prin observaţie dacă pe suprafaţa furtunului sau grupului de furtunuri nu apar straturi slăbite, răsuciri, umflături, adâncituri, care pot indica ruperea sau discontinuitatea inserţiei, defectele ansamblului. Se poate efectua încercare la presiune hidrostatică. Dacă e posibil, presiunea de încercare a furtunului utilizat să fie presiunea de lucru, cu excepţia indicaţiilor în acest sens.

Pentru a evita poluarea mediului de transportat, după efectuarea încercării, furtunul se va clăti cu spirt denaturat. Pe durata încercării la presiune hidrostatică, furtunul trebuie să se afle în poziţie dreaptă, nu poate fi în stare încolăcită sau îndoită.

Tabel cu rezistenţa chimică

Utilizare, Întreţinere, Depozitare