Informaţii tehnice

Marcaj, conversie, proprietăţi

Posibilităţi de marcaj

 • Marcaj uzual: longitudinal pe stratul exterior al furtunului sau imprimat pe fâşie de marcaj
 • data fabricaţiei şi numărul de serie se găseşte separat, imprimat în startul exterior

La cerere, se poate solicita marcaj special.

Constante de conversie

Lungime: Milimetri
Ţoli
Metri
Ţoli
x 0.03937
x 25.4001
x 39.37
x 0.0254
= Ţoli
= Milimetri
= Ţoli
= Metri
Presiunea de lucru: MPa x 10
bar x 0.1
MPa/0.006896
PSI x 0.006896
= bar
= MPa
= PSI
= MPa
Temperatura: 1 °F = 9/5 °C + 32
1 °C = 5/9 (°F–32)

Proprietăţile elastomerilor utilizaţi în compoziţia furtunurilor industriale

 • BR
  Cauciuc butadienic. Rezistenţă deosebită la uzură şi temperaturi joase. Flexibilitate deosebită.
 • CR
  Cauciuc cloroprenic. Rezistenţă deosebită la ozon, intemperii şi la flacără. Rezistenţă moderată la ulei şi chimicale.
 • EMP
  Cauciuc etilen-propilenic. Rezistenţă deosebită la ozon, intemperii, temperatură, chimicale şi la îmbătrânire. Nu este rezistent la ulei.
 • IR
  Cauciuc poliizoprenic. Majoritatea proprietăţilor sunt similare cu cele ale cauciucului natural.
 • NBR
  Cauciuc nitrilic. Rezistă foarte bine la derivate de ţiţei. (Rezistenţă moderată la cele aromatice) Proprietăţi fizice deosebite.
 • NBR-PVC
  Amestec nitril-PVC. Rezistenţă deosebită la ulei şi intemperii.
 • NR
  Cauciuc natural. Proprietăţi fizice deosebite. Rezistenţă deosebită la uzură şi temperaturi joase.
 • SBR
  Cauciuc stirol-butadienic. Proprietăţi fizice bune, rezistenţă bună la uzură. Nu rezistă la uleiuri şi combustibil.

Informaţii generale despre solvenţi

Solvenţi aromatici: benzol, naftalină, i-propil-benzol, p-propil-benzol, toluol, xilol, crezol, stirol, ciclohexan

Solvenţi alifatici: propan, butan, pentan, hexan, heptan, di-penten

Solvenţi cu halogeni: cloroform, diclorbenzol, diclor-etilenă, metilen-bromid, metilen-clorid, benzil-clorid, tetraclorid de carbon, tricloretilenă, disulfid de carbon, terpentină, perclor-etilenă, diclor-etan

Solvenţi cetonici: acetonă, metil-cetonă, i-butil-cetonă, metil-etil-cetonă, metil-i-butil-cetonă

Solvenţi esterici: butil-acetat, metil-acetat, amil-acetat, i-butil-acetat

Alcooli: metil-alcool, etil-, butil-, amil-, i-propil-, decil-, i-butil-alcool, di-acetonă, etil-hexanol

Amine: aniline, etilen-diamină, dietanol-amină, trietanol-amină, dimetil-amină, mono-etanol-amină

Chemical Recommendations

Tabelul din paginile următoare poate fi considerat doar cu caracter ajutător şi se va trata ca atare, deoarece rezistenţa la chimicale a elastomerilor depinde de temperatură, concentraţie, presiune, viteza de curgere, durata solicitării, curenţi de aer, stabilitatea lichidului şi de alte condiţii. Proprietăţile produsului finit, printre care şi rezistenţa la chimicale, pot fi influenţate semnificativ prin alegerea raportului dintre elastomerul de bază respectiv combinaţii de elastomeri şi celelalte componente. Amestecul pentru stratul interior al furtunului-inima- se recomandă a fi testat în condiţiile efective de lucru. Dacă nu este posibil, atunci se va încerca modelarea condiţiilor reale şi se recomandă consultarea cu producătorul.

Tabelul din pag.30-31 cuprinde cele mai uzuale chimicale industriale şi rezistenţa materiilor prime din construcţia furtunurilor la acestea. Evaluarea se bazează pe încercări efectuate la temperatura ambiantă, la presiunea atmosferică, în condiţii statice. La alegerea produsului corespunzător este de preferat întotdeauna-mai ales în cazul condiţiilor diferite (temperatură, concentraţie) consultarea cu producătorul sau reprezentantul acestuia.

ATENŢIE:

 • Tabelul a fost completat cu date culese din publicaţii cu acces public general, cu caracter informativ. În cazul solicitărilor de rezistenţă specială la chimicale este necesară consultarea prealabilă cu producătorul, respectiv reprezentantul acestuia. Omiterea acestei acţiuni poate cauza distrugerea prematură a produsului.

Tabel cu rezistenţa chimică

Marcaj, conversie, proprietăţi